Politika se primjenjuje na sve osobne podatke klijenata Arkus-a koje Arkus prikuplja, upotrebljava ili na drugi način obrađuje. Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno (dalje u tekstu: podatak ili osobni podatak). Obrada podataka jest bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, primjerice prikupljanje, spremanje, upotreba, prijenos osobnih podataka i uvid u osobne podatke.

Arkus je voditelj obrade u odnosu na osobne podatke svojih klijenata u smislu važećih propisa o zaštiti osobnih podataka.
Želimo biti pouzdan partner klijentima u zaštiti njihove privatnosti i opravdati povjerenje koje su nam ukazali. Također želimo biti potpuno transparentni i jasni u pogledu obrade osobnih podataka klijenata. To je, među ostalim, i svrha ove politike, a osobito kroz aktivnu ulogu klijenata u upravljanju podacima. Klijenti nam se uvijek mogu obratiti sa zahtjevom za izmjenu osobnih podataka koji se na njih odnose ili s očitovanjem volje o tome u koje svrhe žele, odnosno ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

Pri obradi osobnih podataka postupamo u skladu sa zakonom, ali usto uvijek nastojimo primjenjivati više standarde i najbolju europsku praksu.
Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo samo u određenu i zakonitu svrhu te ih dalje ne obrađujemo na način koji nije u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni, osim ako nije drugačije propisano zakonom ili na temelju privole klijenta.

Uvijek upotrebljavamo samo one podatke klijenata koji su primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe, a ne i više podataka od toga.
Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (npr. pristup osobnim podacima klijenata imaju samo ovlaštene osobe kojima je to nužno za obavljanje njihova posla, a ne i drugi zaposlenici).

Podatke klijenata pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vrijeme čuvanja ili u drugim slučajevima izričito propisanim zakonom. Nakon toga, podaci se trajno brišu.

Kako bismo klijentima i posjetiteljima www.arkus-dom.hr pružili što bolju funkcionalnost kada posjećuju naše internetske stranice upotrebljavamo kolačiće (male datoteke koje se zapisuju na računalo posjetitelja kako bi pomogle u prilagodbi korisničkog iskustva. Postavke kolačića uvijek se mogu podesiti u internetskom pregledniku.

Internetske (IP) adrese posjetitelja koriste se isključivo za izradu statističkih izvještaja putem servisa Google Analytics. Arkus dom za starije i nemoćne putem IP adrese ne može jednoznačno identificirati posjetitelje.
 
Svoja prava klijent može ostvariti obraćanjem, odnosno podnošenjem zahtjeva direktno na Arkus – dom za stare i nemoćne (Obala Kralja Tomislava 29, 21212 Kaštel Sućurac) ili na e-mail adresu info@arkus-dom.hr.