Naziv tvrtke: Arkus dom za stare i nemoćne osobe – javna ustanova
Skraćeni naziv tvrtke: Arkus dom za stare osobe
Sjedište tvrtke: Draga 1, Sutina, 21.247 Neorić
Sud upisa u sud. registar: Trgovački sud u Splitu
Broj upisa u sud. registar: MBS: 060189612
Matični broj i OIB:
MB: 1701720
OIB: 15373764412
Banka i broj žiro računa: RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. 2484008-1105828455
IBAN: HR6624840081105828455
SWIFT: RZBHHR2X
www.arkus-dom.hr